Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi kontroli biletów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu Sp. z o.o.

Do pobrania poniżej zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym oraz projektem umowy.