Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego prowadzonego na podstawie regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych sektorowych (poniżej 428 000,00 euro) na usługę kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do ulgowych bądź bezpłatnych przejazdów w autobusach MZK Żywiec Sp. z o.o., pobierania od pasażerów właściwej opłaty za przewóz, wystawiania opłat dodatkowych oraz prowadzenia postępowań odwoławczych od nałożonych opłat dodatkowych i należności za przewóz. 

Oferty należy składać do 08.03.2023r. do godz. 10:00.

Szczegóły zamówienia i warunki udziału w postępowaniu zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia.